Nyheter och underhåll

Aktuell information


Här kan du läsa om viktiga nyheter. Du som medlem ber vi ta för vana att kika in regelbundet för aktuell information.


2020-02-27 Årsstämman

I samband med årsstämman valdes styrelsen för verksamhetsåret 2020. Läs mer om detta under fliken styrelsen.
Pågående & planerat underhåll


Byte av samtliga fönster och balkongdörrar har påbörjats med en provlägenhet, detta gjordes vecka 6. Utbyte av fönster och balkongdörrar kommer att ske löpande under året, samtliga medlemmar kommer att informeras i god tid innan arbetet påbörjas i lägenheten. Även isoleringen under fönster kommer att bytas ut.


Information om fönsterbytet kommer att sättas upp på anslagstavla utanför kontoret på Heimdalsgatan 26.


Kontroll av samtliga stuprör och hängrännor har ägt rum och åtgärdas under hösten 2021.


Hösten 2021 planeras arbete med dränering av huset HG 36-40. 

Därefter kommer tvättstugan på Heimdalsgatan 36 att renoveras under 2022.


Arbete med nya p-platser kommer att påbörjas under hösten 2021. (Bakom bruna huset mitt emot gästparkeringen).