Nyheter och underhåll

Aktuell information


Här kan du läsa om viktiga nyheter. Du som medlem ber vi ta för vana att kika in regelbundet för aktuell information.


2020-02-27 Årsstämman

I samband med årsstämman valdes styrelsen för verksamhetsåret 2020. Läs mer om detta under fliken styrelsen.
Pågående & planerat underhåll


Byte av samtliga fönster och balkongdörrar har påbörjats med en provlägenhet, detta gjordes vecka 6. Utbyte av fönster och balkongdörrar kommer att ske löpande under året, samtliga medlemmar kommer att informeras i god tid innan arbetet påbörjas i lägenheten. Även isoleringen under fönster kommer att bytas ut.


Information om fönsterbytet kommer att sättas upp på anslagstavla utanför kontoret på Heimdalsgatan 26.


På våren kommer sargerna på samtliga lekplatser att bytas ut.


Kontroll av samtliga stuprör och hängrännor kommer att kontrolleras och åtgärdas vid behov.


Troligen kommer tvättstugan på Heimdalsgatan 36 att renoveras under året.