Nyheter och underhåll

Aktuell information


Här kan du läsa om viktiga nyheter. Du som medlem ber vi ta för vana att kika in regelbundet för aktuell information.


2020-02-27 Årsstämman

I samband med årsstämman valdes styrelsen för verksamhetsåret 2020. Läs mer om detta under fliken styrelsen.
Pågående & planerat underhåll


Tre bommar har sats upp i området och lågt staket kommer att sättas upp och ersätta betongsuggorna vid bommarna.


Tvättstugan på Heimdalsgatan 8 är under renovering.


Trapphusbelysningen håller på att förbättras, arbetet sker etappvis.


Kulverten mellan Heimdalsgatan 2 och 50 kommer att behöva kontrolleras och eventuellt isoleras. Arbetet har påbörjats.


Byte av fönster och balkongdörrar planeras till nästa år 2021.


Asfaltering av skadad asfalt inom området kommer att äga rum.


Brf Märstahus 2 – Heimdalsgatan                      Mail: ordforande@heimdalsgatan.se                      Tel: 070-280 39 10 (18.00-20.00)

www.heimdalsgatan.se                                       Vaktmästare: vaktmastare@heimdalsgatan.se       Tel: 076-833 75 31 (07.00-16.00)

Fastighetsförvaltare: Riksbyggen                       Riksbyggen: uppland@riksbyggen.se                     Tel: 0771-860 860 (dygnet runt)


© All Rights Reserved