Styrelsen

Kontakta oss

 

Ordförande:

Kalpana Westerlund

ordforande@heimdalsgatan.se

070-280 39 10 (18:00 - 20:00)

Dagtid, ring till vaktmästaren.


Expedition:

Heimdalsgatan 26

Tfn: 076-833 75 31 (vaktmästaren, dagtid 7-15:30)

vaktmastare@heimdalsgatan.se


Fastighetsjour (Riksbyggen):

0771-860 860

OBS! Endast akuta ärenden som t.ex. vattenläcka, avloppsstopp.

Vid "mindre" ärenden som t.ex. strömavbrott i lägenhet eller

taggläsare som inte fungerar, hänvisas till vaktmästare.

Vid akututryckning för mindre ärenden kan ni debiteras.


Riksbyggen:

Väderkvarngatan 18 (besöksadress)

Box 1914

751 49 Uppsala

uppland@riksbyggen.se

Tfn: 0771-860 860 (dygnet runt)

Styrelsen 2021

 

Ordförande                                             Vice ordförande

Kalpana Westerlund                              Anders Samuelsson

070-280 39 10 (18.00-20.00)                   

ordforande@heimdalsgatan.se           


Sekreterare                                             Ledamot       

Maurizio del Bianco                             Lennart Jönsson                                                                                                                                            

Ledamot RB

Dan Holmberg (förvaltare)

Riksbyggens representant


Suppleant                                                Suppleant                                        Ritha Ellingsen                                       Johan Borgvall


Suppleant                                              

Christer Karlsson


Föreningsrevisor                                    Valberedning

Esa Heikkilä                                            Esa HeikkiläStyrelsemöten 2021-2022

Samtliga möten börjar kl 18:00. Kom ihåg att lämna in ansökningar/överlåtelser senast samma dag som mötet för att de ska behandlas. I annat fall kostar extra styrelsemöten 2 500 kr per gång.


18 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december,             

26 januari, 16 februari. Stämma 24 februari 2022.