Styrelsen

Kontakta oss

 

Ordförande:

Kalpana Westerlund

ordforande@heimdalsgatan.se

070-280 39 10 (18:00 - 20:00)

Dagtid, ring till vaktmästaren.


Expedition:

Heimdalsgatan 26

Tfn: 076-833 75 31 (vaktmästaren, dagtid 7-15:30)

vaktmastare@heimdalsgatan.se


Fastighetsjour (Riksbyggen):

0771-860 860

OBS! Endast akuta ärenden som t.ex. vattenläcka, avloppsstopp.

Vid "mindre" ärenden som t.ex. strömavbrott i lägenhet eller

taggläsare som inte fungerar, hänvisas till vaktmästare.

Vid akututryckning för mindre ärenden kan ni debiteras.


Riksbyggen:

Väderkvarngatan 18 (besöksadress)

Box 1914

751 49 Uppsala

uppland@riksbyggen.se

Tfn: 0771-860 860 (dygnet runt)

Styrelsen 2021

 

Ordförande                                             Vice ordförande

Kalpana Westerlund                              Anders Samuelsson

070-280 39 10 (18.00-20.00)                   

ordforande@heimdalsgatan.se           


Sekreterare                                             Ledamot       

Maurizio del Bianco                             Lennart Jönsson                                                                                                                                            

Ledamot RB

Dan Holmberg (förvaltare)

Riksbyggens representant


Suppleant                                                Suppleant                                        Ritha Ellingsen                                       Johan Borgvall


Suppleant                                              

Christer Karlsson


Föreningsrevisor                                    Valberedning

Esa Heikkilä                                            Esa HeikkiläStyrelsemöten 2021-2022

Samtliga möten börjar kl 18:00. Kom ihåg att lämna in ansökningar/överlåtelser senast samma dag som mötet för att de ska behandlas. I annat fall kostar extra styrelsemöten 2 500 kr per gång.


17 februari, stämma 25 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni,

18 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december,             

26 januari, 16 februari. Stämma 24 februari 2022.