Infoblad och blanketter

Här finns föreningens  informationsblad och blanketter som rör det mesta. Kom ihåg att du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att ta reda på vad det innebär att äga en bostadsrätt, vilka rättigheter och skyldigheter du har generellt samt känna till föreningens stadgar. Särskilt viktig är att ta reda på vad som gäller vid renoveringar, detta för att din försäkring ska gälla om en olycka inträffar. Om föreningen behöver stå för kostander/utnyttja försäkringen så kommer detta i längden påverka måndadsavgiften.


Du får självklart kontakta någon ur styrelsen om du önskar fördjupad information om något eller tipsa styrelsen om information du anser bör finnas på hemsidan!