Välkommen till Heimdalsgatan!
 
 

BYTE AV GARAGEPORT

Fredag 2016-11-25, kl. 07:30 - 17:00

Fredagen 2016-11-25 kommer garageporten att bytas ut.
Bytet kommer att göras under en dag, med början 7:30-8:00 och klart senast 17:00.
Under arbetet med byte av porten, vill montörerna att det helst inte är någon trafik genom porten. Tidvis kan det också var omöjligt att passera.
Ni som planerar att ta bilen in- eller ut ur garaget under dagen, får planera så att ni slipper det.

Avisering kommer att ske på garageporten och vid kontoret, HG26.

Vi hoppas att drabbade har överseende med ev. störningar.

Styrelsen RB Brf Märstahus 2

 

 

2016-11-28

Avgiftshöjning

Månadsavgiften för lägenheter kommer att höjas med 3% från 2017-01-01.

Läs mer........

 
 

2016-09-27

Barnvagnsförråd

Nu har vi äntligen fått klart låssystemet för barnvagnsförråden.

Läs mer........

 
 

2016-08-18

Sophantering

Våra nya sopstationer kommer att förses med lås.

Läs mer........

 
 

2016-03-11

Bastu HG22

Bastun på Heimdalsgatan 22 stängs tills vidare.

Läs mer........

 
 

2016-02-12

Kallt och dragigt

Flera lägenheter har ganska dragigt och därmed kalla golv.
Felet är troligtvis avhjälpt.

Läs mer........

 
 

2015-11-15

Nya regler för andrahandsuthyrning

Enligt våra stadgar inför vi nu en avgift för andrahandsuthyrning.

Läs mer........

 
 

2015-09-22

Höjning av avgifter och hyror.

2016-01-01 höjer vi avgifter för lägenheter och hyror för parkering och garage.

Läs mer........

 
 

2013-09-14

INFO-blad

Nu finns det informationsblad för nya medlemmar, Internet och TV.

Läs mer....

 
 

2013-02-17

Hemförsäkring

Gratis bostadsrätts-tillägg på hemförsäkringen.

Läs mer....

 
 

2010-05-24

OBS!
Vid all kommunikation med Riksbyggen och styrelsen skall dom gamla lgh-numren användas.


Läs mer....

 
 
 
 

2016-01-16

Garagerenovering

Information efter info-mötet.

Läs mer....

 
 

2015-09-22

Målning/renovering

Vi har påbörjat målning och renovering av takutsprång och träpartier runt entréerna.

Läs mer....

 
 

2015-09-18

Kulvert

Kulverten mellan undercentralen i HG50 till HG2 och HG8 är bytt.

Läs mer....

 

 

 

 
Senast uppdaterad 2016-11-17
© 2008 All Rights Reserved - Leis Design